Den smarta dörrkalkylatorn

Bestäm driftområdet för Powerturn upp till 600 kg

Bestäm snabbt och enkelt de applikationer där Powerturn passar bäst: Med endast ett fåtal uppgifter kan den webbaserade dörrkalkylatorn ge klara uppgifter om vilka dörrbladsbredder som kan komma ifråga. Med en enda knapptryckning får du dessutom fram information om kraftreserver för laster med hänsyn till vindtryck och dynamiskt tryck för olika installationstyper. Det enda du behöver göra är att mata in dina måttuppgifter.