Den smarta dörrkalkylatorn

Bestäm driftområdet för Powerturn upp till 600 kg

Bestäm snabbt och enkelt de applikationer där Powerturn passar bäst: Med endast ett fåtal uppgifter kan den webbaserade dörrkalkylatorn ge klara uppgifter om vilka dörrbladsbredder som kan komma ifråga. Med en enda knapptryckning får du dessutom fram information om kraftreserver för laster med hänsyn till vindtryck och dynamiskt tryck för olika installationstyper. Det enda du behöver göra är att mata in dina måttuppgifter.

Använd skjutreglagen för att ange uppgifterna eller ange dem
direkt i respektive inmatningsfält till höger.
Dörrbredd (mm)
Dörrvikt (kg)
Dina uppgifter:
alla uppgifter utan decimaler
mm
kg
För kalkylering av vindlast: mm
Utöka dörruppgifter
För tillåtna monteringssätt:
°

Dina inmatade uppgifter:

Dörrbredd- mm
Dörrvikt- kg
Dörrhöjd- mm
Vindlast- m/s
Dörröppningsbredd- °

Ditt resultat:

Öppningstider
fram till 90° öppningsvinkel- s
fram till 900 mm passagebredd- s
Ytvikt- kg/m2
 

> Vindlaster och monteringssätt

Vindlaster och EN-klasser för tillåtna monteringssätt

Karmmontage

Dörrbladsmontage

Karmmontage gångjärnssida med rullskena

Vindlast/dynamiskt tryck (max.)
Skjuvkraft- Pa
Vindkraft- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillåtna EN-klasserEN 4-6
ej tillåtet för de angivna värdena

Dörrbladsmontage gångjärnssida med rullskena

Vindlast/dynamiskt tryck (max.)
Skjuvkraft- Pa
Vindkraft- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillåtna EN-klasserEN 4-6
ej tillåtet för de angivna värdena

Karmmontage anslagssida med rullskena

Vindlast/dynamiskt tryck (max.)
Skjuvkraft- Pa
Vindkraft- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillåtna EN-klasserEN 4-6
ej tillåtet för de angivna värdena

Dörrbladsmontage anslagssida med rullskena

Vindlast/dynamiskt tryck (max.)
Skjuvkraft- Pa
Vindkraft- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillåtna EN-klasserEN 4-6
ej tillåtet för de angivna värdena

Karmmontage anslagssida med stångsystem

Vindlast/dynamiskt tryck (max.)
Skjuvkraft- Pa
Vindkraft- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillåtna EN-klasserEN 6-7
ej tillåtet för de angivna värdena

Dörrbladsmontage gångjärnssida med stångsystem

Vindlast/dynamiskt tryck (max.)
Skjuvkraft- Pa
Vindkraft- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillåtna EN-klasserEN 6-7
ej tillåtet för de angivna värdena

Anvisningar

Powerturn har godkänts för användning på brandskyddsdörrar upp till 600 kg. Alla uppgifter och öppningstider gäller för en optimal dörr utan vindlaster. De högsta tillåtna vindlasterna och det dynamiska trycket för varje monteringssätt beror till stor del på andra dörrelement såsom tätning, lås, borstar och liknande.

För karmmontage anslagssida måste den beräknade öppningstiden ökas med en sekund (min. öppningstid = beräknad öppningstid + 1s).

För alla monteringssätt måste stängningstiden ökas med en sekund baserat på öppningstiden (min. stängningstid = öppningstid + 1s).

Alla uppgifter gäller för drift av automatiken.