Den smarte dørkalkulatoren

Bestem betjeningsområdet for din Powerturn opptil 600 kg

Bestem hurtig og enkelt anvendelsesområdene der Powerturn er best egnet: Legg inn bare noen få detaljer, og den online dørkalkulatoren gir deg tydelig informasjon om mulige dørbladbredder. Og informasjon om kraftreserver for belastninger på grunn av vindtrykk og dynamisk trykk for ulike typer installasjon er også bare et klikk unna med dette smarte verktøyet. Bare legg inn målene dine.

Bruk skytefeltet eller skriv verdiene dine
rett inn i riktig felt.
Dørbredde (mm)
Dørvekt (kg)
Dine opplysninger:
Kun heltall
mm
kg
for beregning av vindbelastning: mm
Utvide dørdata
for godkjente monteringstyper:
°

Dine opplysninger:

Dørbredde- mm
Dørvekt- kg
Dørhøyde- mm
Vindbelastning / dynamisk trykk- m/s
Åpningsbredde- °

Resultat:

Åpentider
inntil 90° åpningsvinkel- s
inntil 900 mm fri passasjebredde- s
Flatevekt- kg/m2
 

> Vindbelastning og dynamisk trykk

Vindbelastning og EN-klasser for godkjente monteringstyper

Montering over dør

Dørbladmontering

Karmmontasje på hengselside rulleskinne

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 4-6
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Dørbladmontasje på hengselside med glideskinne

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 4-6
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Karmmontasje motsatt hengselside glideskinne

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 4-6
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Dørbladmontasje motsatt hengselside med glideskinne

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 4-6
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Karmmontasje motsatt hengselside armsystem

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 6-7
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Dørbladmontasje på hengselside armsystem

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 6-7
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Merknader

Powerturn er tillatt for bruk på branndører på maks. 600 kg. Opplysningene om åpentider gjelder en dør av riktig type uten vindbelastning. Maksimalt tillatt vindbelastning eller dynamisk trykk for hver monteringstype avhenger sterkt av andre dørelementer som f.eks. tetninger, låser, børster osv.

For karmmontasje motsatt hengselside med rulleskinne må beregnet åpnetid økes med ett sekund (min. åpnetid = beregnet åpnetid + 1 s).

Lukketiden må økes med ett sekund i forhold til åpnetiden, uansett monteringstype (min. lukketid = åpnetid + 1s).

Alle opplysninger gjelder automatisk drift.